آخرین مطالب

۱ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

خواستم نوروساینس ببینم،بخونم.احتمالا ناخودآگاه wonders of solar system رو پخش کردم. پوشه ی فیلم های روز های گذشته. 

اذان می خواند.رفته بود مسجدی در تونس.پیِ ساعت آفتابی.

اذان و مسجد و گل های محمدی جایی ک انتظارش را نداشتم. 

چه کسی حالِ من می داند.

//یه چیزی پیدا کنم علاقه م باشه. من اینطوری هیچی نمی شم :(

//شبِ برف باشه و من دعا نکرده باشم بیشتر بباره. زل نزده باشم به چراغ سر کوچه برا تماشای دونه های برف.

//ترم اول تموم شد. مونده چند ترم دیگه برای تحمل کردن؟ هیچی از روز انتخاب واحد ننوشتم که. نمی دونی :'(  پنجشنبه صبح رو چی می گی.