آخرین مطالب

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

رستگاری در تخصص، پرت شدن از قله‌ی اعتماد به نفس است وقتی تازه به «دنیا سلام» کرده‌ای. پذیرفتن اینکه عمق‌های کشف‌نشده‌ی فراوانی وجود دارد.

//لذت پیشرفت‌های کوچک.

بیان یک سخن به هزاران هزار شکل مختلف.