آخرین مطالب

دو دسته نوشته دارد اینجا.

دسته ای نوشته های بازمانده از روزگار دانش‌آموزی مربوط به عصر وبلاگ نویسیِ 11 سالگی به بعد. نوشته‌هایی متمایل به داستان از جنس آرزو.

دیگری متعلق به دانشجویی یا زمان حال. چیزی بیشتر از ثبت افکار نامرتب نیست.

// نوشته‌ها کاملا ویرایش‌ نشده و بدون رعایت اصول نگارشی هستند! کمبود نیم فاصله، غلط املایی و ... را خواهید دید.