من و آسمان

شنیدید طرف قهر می کنه می ره خواننده می شه؟ یه عده هم سرویس وبلاگ نویسی می زنند . اشاره نکنم دیگه.

// عنوان ایهام نداره :-"

//جمع کنم بساط رو بیام بیرون تر از این شبکه های اجتماعی؛ کان جهان دگرم :]

miss