من و آسمان

تنهایی

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۱، ۰۷:۳۲ ب.ظ

شب های رصد؛

یک آسمان پر از ستاره، با هم بودن.

یک سیاره پر از آدم، تنها بودن…