من و آسمان

آخرین مطالب

مهندس نرم افزار

دوشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۴، ۰۷:۰۷ ب.ظ

+کامپیوتر می خونی ؟

- بله!

+نرم افزار یا سخت ؟

- نرم افزار :]

+می تونی ویندوز نصب کنی ؟

-    : |

//

(نزدیک نیمه شب ، مکالمه تلفنی )

+ببین حافظه گوشی م پریده می تونی درست ش کنی؟

-   : |  نه .

+ خب از بین استاداتون کسی هس بتونه کمک م کنه ؟

-  من ورودی ام همه استادا رو نمی شناسم : |

//

معمولا هنوز درس مون نرسیده : د