من و آسمان

چیز هایی هست که نمی دانیم

جمعه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۴۳ ب.ظ

نمی شودتمام چیز هایی که در سرت جریان دارد  را بگویی و آدم ها بی وقفه در حال قضاوت کردن هستند.

//چرا فکر می کنم تمام حالات ممکن را در نظر گرفته ام؟ کجای جهان ام ؟