من و آسمان

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۱، ۰۷:۳۰ ب.ظ

جعل امضا

در این دنیا روبرویمان کلی آدم قرار گرفته که مرتب در حال پرتاب بومرنگ به سوی هم هستیم .

ولی بعضی وقت ها یادمان می شود که بومرنگی را پرت کرده ایم وقتی که برمی گردد و راست می خورد توی سرمان با خودمان کلی حساب کتاب می کنیم که: ای خدا! مگر ما چه کردیم؟
ما داشتیم راست راست – شاید هم با چند درجه انحراف چپ چپ- راهمان را می رفتیم، این چه بود پرت کردی سمت مان؟!
بعد در این جور مواقع جای دبیر دینی ما خالی است که یک بچه جان کش دار بگوید و برایمان بخواند: هر چه کنی به خود کنی گر همه … ادامه اش در خاطرم نیست، حالا مهم نمی باشد به کار خود ادامه می دهیم!

این که گفتم نیازمند یک عدد رونوشت به نور گرامی است!
احتمالا با خود بگویید: چرا نور؟ بچه به این خوبی! سرش را انداخته پایین برای خودش می دود… ولی این بچه خوب و سریع و دوست داشتنی بایدبخوانید که با الکترون چه کرد!

ولی بومرنگی که به سوی نور باز می گردد نتیجه ای در هویت و امضا نور می گذارد!
اصلا در نجوم هم کلی می شود از این امضای تغییر یافته چیزی فهمید! در اصل امضا شناسی نور همان نام بچه گانه طیف سنجی است دیگر!

در این داستان الکترون می تواند برای جو ستاره ها باشد و یا یک ستاره مرده که سحابی نام دارد و نور هم برای ستاره ها! تغییر یافتن امضا بسته به این که با الکترون چه عنصری این کار را کرده فرق می کند به زبانی دیگر نور در اثر عبور از عناصر مختلف امضاهای مختلف دارد!

نمونه امضاها را ببینید: +
اگر دوست داریدبخوانید:+
طبق معمول از قیفاووسی ها آموختم!نوشته شده توسط
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم
آخرین مطالب

جعل امضا

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۱، ۰۷:۳۰ ب.ظ

در این دنیا روبرویمان کلی آدم قرار گرفته که مرتب در حال پرتاب بومرنگ به سوی هم هستیم .

ولی بعضی وقت ها یادمان می شود که بومرنگی را پرت کرده ایم وقتی که برمی گردد و راست می خورد توی سرمان با خودمان کلی حساب کتاب می کنیم که: ای خدا! مگر ما چه کردیم؟
ما داشتیم راست راست – شاید هم با چند درجه انحراف چپ چپ- راهمان را می رفتیم، این چه بود پرت کردی سمت مان؟!
بعد در این جور مواقع جای دبیر دینی ما خالی است که یک بچه جان کش دار بگوید و برایمان بخواند: هر چه کنی به خود کنی گر همه … ادامه اش در خاطرم نیست، حالا مهم نمی باشد به کار خود ادامه می دهیم!

این که گفتم نیازمند یک عدد رونوشت به نور گرامی است!
احتمالا با خود بگویید: چرا نور؟ بچه به این خوبی! سرش را انداخته پایین برای خودش می دود… ولی این بچه خوب و سریع و دوست داشتنی بایدبخوانید که با الکترون چه کرد!

ولی بومرنگی که به سوی نور باز می گردد نتیجه ای در هویت و امضا نور می گذارد!
اصلا در نجوم هم کلی می شود از این امضای تغییر یافته چیزی فهمید! در اصل امضا شناسی نور همان نام بچه گانه طیف سنجی است دیگر!

در این داستان الکترون می تواند برای جو ستاره ها باشد و یا یک ستاره مرده که سحابی نام دارد و نور هم برای ستاره ها! تغییر یافتن امضا بسته به این که با الکترون چه عنصری این کار را کرده فرق می کند به زبانی دیگر نور در اثر عبور از عناصر مختلف امضاهای مختلف دارد!

نمونه امضاها را ببینید: +
اگر دوست داریدبخوانید:+
طبق معمول از قیفاووسی ها آموختم!

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۱۱/۰۲