من و آسمان

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۱، ۰۷:۳۴ ب.ظ

گذر یک دنباله دار

چند سال پیش همان صبح ها که با کلی ناراحتی کیف را پشتم می انداختم و به مدرسه می رفتم تا در کلاس دوم، طبقه دوم بنشینم دقیقا همان موقع که گریه می کردم مدرسه نمی روم که باد مرا با خود خواهد برد۱! در همان روزها معلم ما را از تصمیم بزرگ خود آگاه کرد: انتخاب نماینده! و این شد که نصف بچه ها داوطلب شده بودند + من!

ومن مظلوم ترین و کم حرف ترین دانش آموز کلاس نمی دانم چه شد که رای آوردم و انگار بچه های توانمند مان (توانمند در گرفتن خوراکی، در زور گفتن و …) تصمیم گرفته بودند بچه مظلوم را نماینده کنند تا زنگ های تفریح و دقایقی قبل از ورود معلم را ملوکانه سپری کنند!

بچه ی مظلوم کلاس هیچ چیز قسمتش نشد جز یک گچ، یک تخته و یک دنباله دار۲!

می رفتم پای تخته، قد بلندی می کردم و گچ ابی را برمی داشتم و شاید به دلیل جنس گچ ها بود که صدای حاصل، صدای تمام بچه ها را در می آورد اما اهمیت نمی دادم، گچ را در دستم فشار می دادم ذرات اش که جدا می شد چون پنجره عزیزمان نورخورشید را هدایت می کرد به سمت تخت؛ من حرکت ان ذرات گچ را می دیدم. بعدتر در کتاب طبیعت در حرکت۳ که فهمیدم حرکت بروانی ۴ نام دارد، وجودم ذره ذره شد مثل تکه گچ گذشت از نور کودکی ام و حرکت دائم و نامنظم اش را دیدم. گچ که حالا دیگر صدایی نمی داد مناسب شده بود برای کشیدن جدول! جدولی دو قسمتی با دو عنوان: خوبان-بدان. و چقدر در این حرکت لختی ۵ داشتم! همین جدول دنباله دار شد!

هنوز هم این جدول کاربرد دارد برای آدم ها، معلم ها، فکر ها و هر چیزی که در اطراف من است!

۱-     به دلیل تاثیر کارتون ها چنین فکری می کردم احتمالا!

۲-     خاطرات ادم ها مثل دنباله دارند با یک مدار بسته!

۳-     کتاب طبیعت در حرکت اولین کتاب فیزیک دوره درسی راهنمایی سمپاد است، کتابی پر از نوشته های دوست داشتنی نوشته ی آقای مهدی قهرمانی.

۴-     حرکت بروانی: حرکت دائم و نامنظم ذرات که در باریکه ای از نور به خوبی دیده می شود، مشاهده این حرکت دلیل خوبی برای اثبات جنبش ذرات است!

۵-     جسم در مقابل تغییر حالت و وضیعت حرکتش از خود مقاومت نشان می دهد و دوست دارد حالت خود را حفظ کند. این مقاومت و لج بازی جسم برای حفظ حالت خود را لختی می نامیم! (برداشت از کتاب طبیعت در حرکت)نوشته شده توسط
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم
آخرین مطالب

گذر یک دنباله دار

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۱، ۰۷:۳۴ ب.ظ

چند سال پیش همان صبح ها که با کلی ناراحتی کیف را پشتم می انداختم و به مدرسه می رفتم تا در کلاس دوم، طبقه دوم بنشینم دقیقا همان موقع که گریه می کردم مدرسه نمی روم که باد مرا با خود خواهد برد۱! در همان روزها معلم ما را از تصمیم بزرگ خود آگاه کرد: انتخاب نماینده! و این شد که نصف بچه ها داوطلب شده بودند + من!

ومن مظلوم ترین و کم حرف ترین دانش آموز کلاس نمی دانم چه شد که رای آوردم و انگار بچه های توانمند مان (توانمند در گرفتن خوراکی، در زور گفتن و …) تصمیم گرفته بودند بچه مظلوم را نماینده کنند تا زنگ های تفریح و دقایقی قبل از ورود معلم را ملوکانه سپری کنند!

بچه ی مظلوم کلاس هیچ چیز قسمتش نشد جز یک گچ، یک تخته و یک دنباله دار۲!

می رفتم پای تخته، قد بلندی می کردم و گچ ابی را برمی داشتم و شاید به دلیل جنس گچ ها بود که صدای حاصل، صدای تمام بچه ها را در می آورد اما اهمیت نمی دادم، گچ را در دستم فشار می دادم ذرات اش که جدا می شد چون پنجره عزیزمان نورخورشید را هدایت می کرد به سمت تخت؛ من حرکت ان ذرات گچ را می دیدم. بعدتر در کتاب طبیعت در حرکت۳ که فهمیدم حرکت بروانی ۴ نام دارد، وجودم ذره ذره شد مثل تکه گچ گذشت از نور کودکی ام و حرکت دائم و نامنظم اش را دیدم. گچ که حالا دیگر صدایی نمی داد مناسب شده بود برای کشیدن جدول! جدولی دو قسمتی با دو عنوان: خوبان-بدان. و چقدر در این حرکت لختی ۵ داشتم! همین جدول دنباله دار شد!

هنوز هم این جدول کاربرد دارد برای آدم ها، معلم ها، فکر ها و هر چیزی که در اطراف من است!

۱-     به دلیل تاثیر کارتون ها چنین فکری می کردم احتمالا!

۲-     خاطرات ادم ها مثل دنباله دارند با یک مدار بسته!

۳-     کتاب طبیعت در حرکت اولین کتاب فیزیک دوره درسی راهنمایی سمپاد است، کتابی پر از نوشته های دوست داشتنی نوشته ی آقای مهدی قهرمانی.

۴-     حرکت بروانی: حرکت دائم و نامنظم ذرات که در باریکه ای از نور به خوبی دیده می شود، مشاهده این حرکت دلیل خوبی برای اثبات جنبش ذرات است!

۵-     جسم در مقابل تغییر حالت و وضیعت حرکتش از خود مقاومت نشان می دهد و دوست دارد حالت خود را حفظ کند. این مقاومت و لج بازی جسم برای حفظ حالت خود را لختی می نامیم! (برداشت از کتاب طبیعت در حرکت)

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۱۱/۰۲