من و آسمان

میل می کند به سمت نقطه.

1.دل تنگ تو ام ؛

تو که دم به دم تازه تری.

 2.دل تنگ تو ام؛

تو که در هر جز پر از اعجابی.

3.دل تنگ تو ام؛

تو که امید و آرمان توامی.

//تعداد بسیار ناچیزی از بی شمار دل تنگی ها.

//بالاخره یه سری دیدگاه دیدم توی دانشکده که مطابقت داشت با دلایل من برای نوشتن اسم این رشته.

//تا اسفند چقدر باقی ست؟ نوشته شده توسط
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم
آخرین مطالب

1.دل تنگ تو ام ؛

تو که دم به دم تازه تری.

 2.دل تنگ تو ام؛

تو که در هر جز پر از اعجابی.

3.دل تنگ تو ام؛

تو که امید و آرمان توامی.

//تعداد بسیار ناچیزی از بی شمار دل تنگی ها.

//بالاخره یه سری دیدگاه دیدم توی دانشکده که مطابقت داشت با دلایل من برای نوشتن اسم این رشته.

//تا اسفند چقدر باقی ست؟