من و آسمان

اما چنین نباشد

آزمایشگاه های گروه کامپوتر: اسم های عجیبِ دلهره ناک. بی دل بستگی به هیچ یک . من که به سایت آبی قانع . من که در سایت آبی خندان. 

هم چنان معتقدم یکی از آن دو مرا به :]

#نیلوفرانه در باد، پیچیده، تاب خورده.

//استاد های عزیزِ محترمی دارد گروه. 

//می دونستید شطرنجی که با یک آرایه 8در8 چاپ شده می تونه حرام باشه؟:)))

//تقلب می کنند عزت نفس شون چیزی ش نمی شه؟نوشته شده توسط
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم
آخرین مطالب

آزمایشگاه های گروه کامپوتر: اسم های عجیبِ دلهره ناک. بی دل بستگی به هیچ یک . من که به سایت آبی قانع . من که در سایت آبی خندان. 

هم چنان معتقدم یکی از آن دو مرا به :]

#نیلوفرانه در باد، پیچیده، تاب خورده.

//استاد های عزیزِ محترمی دارد گروه. 

//می دونستید شطرنجی که با یک آرایه 8در8 چاپ شده می تونه حرام باشه؟:)))

//تقلب می کنند عزت نفس شون چیزی ش نمی شه؟