من و آسمان

جالب بود نمی دونستم.

این:

The Astronomical Image Processing System (AIPS) is a package to support the reduction and analysis of data taken with radiotelescopes. It is most useful for arrays of telescopes like the VLA and VLBA and the WSRT

و این:

پیشرفت فناوری تلسکوپ‌ها، عکاسی و پردازش تصویر باعث این تفاوت شگرف دو تصویر است.

و دیگه هیچی.

//اولی: ویکی پدیا.دومی: صفحه جی پلاس ماهنامه نجوم.

//من؟نه! من که نه. 

//تک،تکنالاجی،تکنیکس،های تک.چه می دونم از این چیزا. #از مجموعه کلمات پر چگالی

//آدم هایی که حال می کنند "فنی" بخشی از اسم دانشکده شون باشه،به مفهوم ش هم فکر می کنند آیا؟نوشته شده توسط
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم
آخرین مطالب

این:

The Astronomical Image Processing System (AIPS) is a package to support the reduction and analysis of data taken with radiotelescopes. It is most useful for arrays of telescopes like the VLA and VLBA and the WSRT

و این:

پیشرفت فناوری تلسکوپ‌ها، عکاسی و پردازش تصویر باعث این تفاوت شگرف دو تصویر است.

و دیگه هیچی.

//اولی: ویکی پدیا.دومی: صفحه جی پلاس ماهنامه نجوم.

//من؟نه! من که نه. 

//تک،تکنالاجی،تکنیکس،های تک.چه می دونم از این چیزا. #از مجموعه کلمات پر چگالی

//آدم هایی که حال می کنند "فنی" بخشی از اسم دانشکده شون باشه،به مفهوم ش هم فکر می کنند آیا؟