من و آسمان

با نیمه ی پر لیوان چه کنم؟

نصف آبی که از آب سرد کن ریختم اضافه اومد .فکر کردم بریزم برای گل های جلو سلف. دستم رو بردم تا نزدیکی بوته رز یادم اومد کلی باغبان مواظب این گل ها هستند.اگه هر کسی آب اضافه بیاره بده به گل ها احتمالا بپوسه.

یه علف هرز پیدا کردم اگه آب می دادم خشک نمی شد، نمی دادم هم  باغبان از ریشه می کندش. خشک شدن درد کم تری داره؟ علاقه ای نداشتم در مورد مرگ یک موجود زنده تصمیم بگیرم.

تشنه نبودم ولی خوردن آب دردسر کم تری داشت.

هنوز  لیوان یه بار مصرف مونده تو دستم. واقعا ساده بود : سطل آشغال!

قبل از رسیدن ذهنم شروع کرده بود:

حداقل روزی ۳ تا لیوان یک بار مصرف استفاده می کنی. معمولا ۴ -۵ روز  دانشگاهی در هفته . یعنی یک سال می شه حدود...

نذاشتم جلو تر بره .لیوان پرت شد  بین بقیه لیوان ها.

قول دادم قمقمه بذارم تو کوله !نوشته شده توسط
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم
آخرین مطالب

نصف آبی که از آب سرد کن ریختم اضافه اومد .فکر کردم بریزم برای گل های جلو سلف. دستم رو بردم تا نزدیکی بوته رز یادم اومد کلی باغبان مواظب این گل ها هستند.اگه هر کسی آب اضافه بیاره بده به گل ها احتمالا بپوسه.

یه علف هرز پیدا کردم اگه آب می دادم خشک نمی شد، نمی دادم هم  باغبان از ریشه می کندش. خشک شدن درد کم تری داره؟ علاقه ای نداشتم در مورد مرگ یک موجود زنده تصمیم بگیرم.

تشنه نبودم ولی خوردن آب دردسر کم تری داشت.

هنوز  لیوان یه بار مصرف مونده تو دستم. واقعا ساده بود : سطل آشغال!

قبل از رسیدن ذهنم شروع کرده بود:

حداقل روزی ۳ تا لیوان یک بار مصرف استفاده می کنی. معمولا ۴ -۵ روز  دانشگاهی در هفته . یعنی یک سال می شه حدود...

نذاشتم جلو تر بره .لیوان پرت شد  بین بقیه لیوان ها.

قول دادم قمقمه بذارم تو کوله !