من و آسمان

هرگز نخورد آب

رستگاری در تخصص، پرت شدن از قله‌ی اعتماد به نفس است وقتی تازه به «دنیا سلام» کرده‌ای. پذیرفتن اینکه عمق‌های کشف‌نشده‌ی فراوانی وجود دارد.

//لذت پیشرفت‌های کوچک.نوشته شده توسط
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم
آخرین مطالب

رستگاری در تخصص، پرت شدن از قله‌ی اعتماد به نفس است وقتی تازه به «دنیا سلام» کرده‌ای. پذیرفتن اینکه عمق‌های کشف‌نشده‌ی فراوانی وجود دارد.

//لذت پیشرفت‌های کوچک.